16 Haziran 2016 Perşembe

HAYMER

HAYVANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

Animal Science Application and Research CenterSÜT SIĞIRCILIĞI ve BÜYÜKBAŞ BESİCİLİK Ünitesinde 242 m2 kapalı alan ve 940 m2 açık alan (padoks) olmak üzere toplam 1182 m2 alana kurulmuştur. Sağımlar tamamen otomatik sağım makineleriyle yapılmakta ve sütler 15 ton kapasiteli süt soğutma tankında soğutularak satışa sunulmaktadır. Kapalı alan sağmal hayvanlar için 20 duraklı olup toplam 40 baş hayvan kapasitelidir. Halen bunun 40 sağmal hayvan  ve  toplam 80  başlık kapasiteye çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. Sistemde ayrıca Doğum odası (14 m2) buzağı bölmesi (28 m2) ve malzeme odası (14 m2) yer almaktadır.Sığırcılık ünitesinde 2 adet buzağı, 4 adet dişi dana, 5 adet erkek dana, 5 adet dişi düve, 12 adet sağmal inek ve 1 adet kurudaki boğa olmak üzere toplam 29  adet siyah-alaca hayvan bulunmaktadır. Sağmal  hayvanların  günlük süt ortalaması 28 kg’dır. Halen süt veriminin artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte aynı zamanda gerek erkek ve gerekse dişi danalar üzerinde çeşitli besi denemeleri yürütülmektedir.
Özellikle  sığırcılık ünitesinin ihtiyacını karşılamak üzere sürekli olarak silaj yapılmakta ve silajın yapımı  ve silajlık yem  bitkisinin üretimi tamamen Araştırma ve Uygulama çiftliğimizde gerçekleştirilmektedir. 380 ton silaj kapasitesine sahip olan işletmemiz aynı zamanda kuru kaba yem ihtiyacını da kendi bünyesinde karşılamaktadır. Kuru kaba yem olarak gerek buğday ve arpa samanı ve gerekse daha kaliteli kaba yem olan  yonca, korunga ve yulaf gibi hayvansal yem  kaynakları  kullanılmaktadır.İşletmemizde 2 X 242 m2  lik  toplam 484 m2’lik kaba ve  kesif yem depolama  ünitesi mevcuttur. Kaba yemler işletmemiz  bünyesinde balyalanmakta ve yem ihtiyacı tamamen karşılanabilmektedir. Fakat halihazırda kesif yem ihtiyacımızın bir kısmı dışarıdan satın alım şeklinde yapılmaktadır. Ancak işletmemizin genişletilmesi projesi kapsamında yem kırma ve karıştırma ünitesinin devreye girmesiyle birlikte yem ihtiyacının büyük bölümü işletmemizin kendi kaynaklarından sağlanır hale gelmiştir.


İşletmemizin KANATLI  seksiyonunda iki adet hindi kümesi,  bir adet broiler kümesi, bir  adet yumurtacı  tavuk kümesi, bir adet bıldırcın kümesi bir adet kuluçkahane ve bir adet kesimhane bulunmaktadır.


Hem beyaz hem de bronz hindilerin yetiştiriciliği  yapılan ünite, iki adet hindi civcivi büyütme kümesi (toplam 110 m2 ve 1000 adet kapasiteli) ve 2700 adet ergin hindi kapasiteli (455  m2) kapalı kümes alanına sahiptir.


Her iki hindi  grubu üzerinde çeşitli  araştırmalar yapılmakta ayrıca hindilerin bölge çiftçisine tanıtımı  gerçekleştirilmektedir. Bu konuda bölümümüzün araştırmacıları bölge çiftçisine öncülük etmekte ve belirli zaman aralıklarında çiftçi eğitim seminerleri düzenlemektedir.İlk kez yöremize getirilip yöre halkına tanıtımı yapılan beyaz Kanada Irkı Hindileri; Civciv döneminden pazara sunuma kadar tüm yetiştirme ve kesim işlemleri bölümümüz Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılmaktadır. Bu hindilerin canlı ağırlıkları 33 kg’a kadar ulaşmaktadır. Beyaz Hindilerde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar bir yandan konu hakkındaki bilim / bilgi düzeyini artırırken diğer taraftan gerek üniversitemize ve gerekse ülkemize katma değer kazandırmaktadır. Öğrencilerimiz için de uygulama alanında önemli imkan oluşturmaktadır. İşletmemizde şu anda 500 adet ergin hindi bulunmaktadır.Diğer kanatlılarla birlikte Araştırma  ve Uygulama Çiftliğimizde bıldırcın yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Halen üzerinde 1 doktora ve 2 Yüksek Lisans çalışması yürütülen 200 m2lik alana kurulmuş olan bıldırcın ünitesinde toplam 2000 adet bıldırcın mevcuttur. Farklı araştırmalar yapılan bıldırcınlar, aynı zamanda lisans öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine destek  amacıyla da kullanılmaktadır.Kanatlı ünitemizde hindinin yanı sıra broiler ve yumurta tavukçuluğu da yapılmaktadır. Halen 418 m2 lik ve 6300 adet yetişkin piliç kapasiteli  kapalı ve doğal havalandırmalı broiler kümesine sahip olan işletmemizde şu anda 1300 adet broiler pilicimiz mevcuttur. 104 m2 kapalı ve doğal havalandırmalı yumurta tavuğu kümesinde iki bataryada toplam 600 adet ticari yumurtacı tavuk bulunmaktadır.


Et veriminin artırılmasına yönelik olarak yapılan farklı sıcaklık ve ışıklandırma miktarının performans üzerine etkilerinin araştırılması broiler seksiyonunda halen devam etmekte olan projelerden biridir.


İşletmenin kuluçkahane ünitesi toplam 70 m2 olup, ön gelişim ve çıkım odası, civciv bekletme ve tasnif odası, personel odası  ve  lavabodan  oluşan dört  bölüme ayrılmaktadır. Kuluçkahanemizde üç  adet (bir adet ön gelişim, bir  adet çıkım ve  bir adet hem  ön gelişim  hem de çıkım işlevini gören) otomatik kuluçka  makinesi mevcuttur.


Araştırma  ve Uygulama Çiftliğimizde   95  m2 lik  kapalı alana  sahip kanatlı kesimhane ünitesi mevcuttur.  Bu kesimhanede  bir  adet altılı  kesim hunisi, iki adet kesim sehpası,  bir adet  ıslama  kazanı,  bir  adet tüy yolma  makinesi,  iki adet dinlendirme kazanı,  bir  adet soğutma  dolabı,  bir  adet  derin  dondurucu ve  bir  adet terazi mevcut  ekipmanların önemlilerini oluşturmaktadır.
Araştırmalar sonunda  hayvanlar kesimhanemizde kesilip temizlendikten  sonra HAYMER Dönersermayesi adına Ziraat Fakültesi Tarım Ürünleri Satış Merkezi'nde satışa sunulmaktadır.